Algemeen

Afvalstoffenheffing

Door Gemeente Maasgouw

De gemeente  heeft het ophalen van de huishoudelijke afvalstoffen ondergebracht bij afvalverwerker RD Maasland. Deze zorgt ervoor dat het restafval en het GFT-afval tweewekelijks wordt opgehaald.

|Doorsturen