Algemeen

Beleid nieuwe woningbouwplannen

Door Gemeente Maasgouw

Met de vaststelling van de nieuwe ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021’ is het kader voor het toekomstige volkshuisvestelijke beleid bepaald. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij van de gemeenteraad de opdracht gekregen om dit kader voor de woningbouw nader vorm te geven in een

|Doorsturen