Algemeen

Dodenherdenking


Dodenherdenking 2019 in Wessem.
Op zaterdag 4 mei j.l. werd in Wessem de doden herdacht, die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.De Koninklijke harmonie “Eendracht Maakt Macht” opent de herdenking met koraalmuziek. Hier werden persoonlijke woorden gesproken door wethouder M. Wilms en J. Tijssen, vrz. van de dorpsraad, en een herbezinning en gebed door dhr. Egas.
Emma Wolff en Yenthe Schlicher, basisschoolleerling, droegen het navolgende gedicht voor.
Het water vloeit in de beekjes langs de vele velden, waar de mens zich heeft laten gelden. Het is hier waar de velen tranen doen vloeien, toch zijn hier weer veel bloemen aan het bloeien. De gesneuvelden deden ons trots tot aan het bot, ook al vonden hier velen hun lot. Soms zegt tijd niks over wat er gaat gebeuren, en laat de mens zich zien in de meest donkere kleuren. Het is dan wanneer echte helden zullen opstaan, en zich met de wereld laten begaan. Ook al is de mensheid vol blinde haat, zijn er altijd enkele met een eervolle daad. Dat was destijds gewoon een normale dag, mensen hadden in hun misére vaak geen lach. Maar toch dachten ze aan hun geliefden thuis, Alleen was het daar vaak ook niet pluis. Velen zeggen liefde en vrede overwint ten allen tijden, ik zeg laat ons door het hart van een onschuldig kind geleiden. Onschuld is vrede en liefde in één, zoals het destijds gevallen bloed is er geen.
De stichting Cultureel Erfgoed Wessem wil bij deze de schutterij en de harmonie bedanken voor de opluistering van deze herdenking. Verder de kinderen van de basisschool St. Medardus, die bloemen hebben gelegd en een gedicht hebben voorgedragen. En alle verenigingen, die aan deze indrukwekkende dodenherdenking hun medewerking hebben verleend door bloemen te leggen, de vrijwilligers en aanwezigen.
Een woord van dank gaat uit naar wethouder Math Wilms, dhr. Egas en Jos Tijssen.
En
|Doorsturen