Algemeen

Gemeenteraad stelt kadernota vast

Door Gemeente Maasgouw

In de kadernota staan de plannen en doelen voor 2020 bepaald. Op hoofdlijnen wordt aangegeven binnen welke kaders deze plannen uitgevoerd moeten worden.

|Doorsturen