Sport

Visclinic basisschool Wessem groot succes.


Ook dit jaar werd er onder leiding van de hengelsportvereniging “Het Loze Vissertje” uit Wessem een visclinic voor de jeugd georganiseerd.
De dag begon met een theorieles voor groep 6 en 7 van de basisschool Wessem. Onder leiding van vismeester Har Slabbers werd in een 2 uur durende sessie met behulp van een PowerPoint presentatie alles verteld wat zich zowel onder als boven water afspeelt.
Veel aandacht werd besteed aan visherkenning en met name de biotoop onder water werd uitvoerig aan de orde gesteld.
Na de middag werd onder begeleiding van een aantal vrijwilligers van de visclub het geleerde in de praktijk gebracht.
In totaal probeerde 23 leerlingen in de leeftijd van 10-11 jaar het in de ochtend geleerde in de praktijk te brengen.
Na 1 ½ uur vissen werd de buit geteld. In totaal werden 844 zwartbekgrondels gevangen. Uiteraard zijn deze vissen allen weer levend in de haven teruggezet.
Terugkijkend was het weer een fijne en leerzame dag. En aan het enthousiasme van de kinderen te merken zijn we in 2020 op school weer van harte welkom.
Een woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt.

Ger Timmermans
Voorzitter HSV
|Doorsturen